หมอดื้อ

ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha


 • โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย (ตอนที่ 5)

  รายงานฉบับเต็มของรัฐสภาสหรัฐฯมีความยาว 301 หน้า ออกในเดือนมกราคม 2023 และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปในเดือนเมษายน 2023 ทั้งนี้มีหลักฐานยืนยันประกอบไม่น้อยกว่า 1,570 รายการ รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์และเป็นหลักฐาน ทำให้มีการเรียกสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในรัฐสภาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน… กลับมาถึงประเด็นสำคัญที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรายุติการทำงานและการรับทุนจากสหรัฐฯ เกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมผ่านซูมกับ Daszak EHA ในวันที่ 6 มิถุนายน 2019 ทั้งนี้ องค์กรมีการเสนอขอรับทุนจาก NIH และต้องการให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์รับผิดชอบ ตั้งศูนย์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่า CREID ทั้งนี้ โดยจากการติดต่อครั้งต่อมา ในวันที่ 18 สิงหาคมและวันที่ 16 ตุลาคม 2020 นั้น มีสิงคโปร์และสถาบันไวรัสอู่ฮั่นร่วมอยู่ด้วย เอกสารรายละเอียดของโครงการได้ระบุชัดเจนว่า จะมีการนำตัวอย่างส่งไปต่างประเทศ เพื่อทำการพัฒนา ทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง ในการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้เข้ามนุษย์และสัตว์ที่ปรับเปลี่ยนคล้ายมนุษย์ให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยเจาะจงไวรัสที่เกิดโรคระบาด ในตระกูลโคโรนา อีโบลา และนิปาห์ การทาบทามดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดโควิดจนกระทั่งถึงหลังระบาดแล้วใหม่ๆ และเป็นเหตุผลสำคัญที่เราไม่ร่วมมือด้วย หลักฐานที่สำคัญจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพคือ การพบกล่องตัวอย่างไวรัสที่เตรียมนำส่งไปยังสิงคโปร์ โดยคนไทยคนหนึ่ง…นอกจากนั้นทางศูนย์ไม่รับข้อเสนอของสิงคโปร์ที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ไปทำปริญญาเอกต่อ โดยนำไวรัสโคโรนาจากค้างคาวไปด้วยเพื่อไปศึกษา […]

  โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย (ตอนที่ 5)
 • วัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer สร้างโปรตีนที่ผิดปกติ

  รายงานนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ในวันที่ 6 ธันวาคม 2023 ในบทความ ชื่อ N1- methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting จากคณะทำงานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ ออกซ์ฟอร์ด ดังรายชื่อ ซึ่งสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาและการทำงาน ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆของนักวิจัยเหล่านี้ได้ (Thomas E. Mulroney, Tuija Pöyry, Juan Carlos Yam-Puc, Maria Rust, Robert F. Harvey, Lajos Kalmar, Emily Horner, Lucy Booth, Alexander P. Ferreira, Mark Stoneley, Ritwick Sawarkar, Alexander J. Mentzer, Kathryn S. Lilley, C. […]

  วัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer สร้างโปรตีนที่ผิดปกติ
 • โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย (ตอนที่ 4)

  ศาสตราจารย์ Jeffrey Sachs ประธานแลนเซทคอมมิชชัน ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารแลนเซท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2022 และได้เปิดโปงการโกหกหลอกลวงตั้งแต่ปี 2020 จนกระทั่งถึงปี 2021 และมีการจับได้และพร้อมกันนั้นมีรายงานจากรัฐสภาสหรัฐฯฉบับเบื้องต้นในเดือนตุลาคม 2022 เปิดเผยหลักฐานถึงการตัดต่อพันธุกรรมสร้างไวรัสใหม่ตั้งแต่หลังเกิดโรคซาร์ส ในปี 2003 Sachs ยังได้เปิดเผยการปกปิดข้อมูลและการสร้างไวรัสใหม่ที่ยังคงทำต่อถึงปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลก Sachs เป็นคนที่มีชื่อเสียงและไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทสำคัญด้วยในการสร้างเสถียรภาพของโลก โดยกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติในสภาความมั่นคงในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 ในเรื่องที่ต้องยุติสงครามหยุดส่งอาวุธและเงิน Sachs ได้เปิดเผยใน YouTube ในปี 2022 เรื่องการโกหก ปกปิด ปิดบัง และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2023 ได้ตอกย้ำเรื่องการศึกษาวิจัยสร้างใหม่ ถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย สรุปโดยสังเขปการปกปิดข้อมูลตั้งแต่ต้น และไม่มีหลักฐานชัดเจนใดๆ สนับสนุนการกำเนิดจากธรรมชาติ และเป็นความร่วมมือของสหรัฐฯกับสถาบันไวรัสอู่ฮั่น โดยได้ทุนจากสหรัฐฯเอง และการสนับสนุนการศึกษาเหล่านี้ ยังให้กับหลายประเทศทั่วโลก รายงานที่สนับสนุนว่าไวรัสมาจากการตกแต่งพันธุกรรม มีรายงานในวารสารทางวิทยาศาสตร์ในปี 2022 รวมทั้งการจดสิทธิบัตรของสหรัฐฯเอง ในตำแหน่งที่ตัดต่อเข้าไปในโควิดเพื่อให้รุนแรงขึ้น โควิดเกิดจากห้องแล็บจากข้อมูลการสืบสวนของกรรมการรัฐสภาสหรัฐฯและได้ข้อมูลชัดเจนจากการที่มีกฎหมายความโปร่งใส โดยประเด็นแรกก็คือคนป่วยไม่ได้ไปที่ตลาดสด […]

  โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย (ตอนที่ 4)
 • แต่เป็นที่น่าสงสัยว่าในกรณีของวัคซีนโควิด เหตุใดภาระในการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว

  ทำไม บริษัทยาได้กำไรจากการขายวัคซีนโควิดให้รัฐบาล แต่ค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนมาจากภาษีเรา? ตามปกติเมื่อเราซื้อสินค้าใดๆ แล้วสินค้านั้นผลิตไม่ได้มาตรฐานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค บริษัทผู้ผลิตสินค้าจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว หลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานทั่วโลกในการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช ๒๕๒๒ (1) กลับเป็นภาระของประชาชน ใช้เงินจาก สปสช. ซึ่งเป็นเงินภาษี ประชาชนมาจ่าย ทั้งๆที่เป็นที่ทราบกันดีว่า วัคซีนโควิดที่รัฐบาลนำมาฉีดให้คนไทยนั้น รัฐบาลจัดซื้อจากบริษัทยาด้วยภาษีของประชาชน และเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า บริษัทยาเหล่านั้นทำกำไรมหาศาลจากการขายวัคซีนให้รัฐบาลต่างๆทั่วโลก ปัญหาคือ เมื่อวัคซีนเหล่านั้นก่อปัญหา สร้างผลข้างเคียงให้กับผู้บริโภค จนถึงขั้นเสียชีวิต เสียอวัยวะ พิการ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง กลับเป็นภาครัฐที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหาย ค่าชดเชยที่มาจากภาษีของประชาชน โดยที่บริษัทยาไม่ต้องเอากำไรของตนมาจ่ายให้แม้แต่บาทเดียว ปัจจุบันภาครัฐ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำภาษีของประชาชน ไปจ่ายค่าชดเชยแทนบริษัทยาไปแล้วกว่า สองพันห้าร้อยล้านบาท (2) โดยระบุเป็น “เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” คำถามคือ แล้วเงินช่วยเหลือที่สมควรได้รับจริงๆใครจะต้องเป็นผู้จ่าย? ▪︎ ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ ซึ่งคือ บริษัทยาไหม ▪︎ หรือควรจะเป็น ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบความปลอดภัย อย่าง อ . ย . ▪︎ หรือแพทย์ที่สั่งให้ฉีดยา […]

 • ชมคลิปยูทูป และช่วยแชร์ให้เป็นบุญแห่งปัญญาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

  ช่วงที่ 1 การบรรยาย ช็อคคนไทย นำเสนอเปิดคลิปรวมคนไข้จริงทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นครั้งแรก ในหัวข้อภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ชมคลิปยูทูป และช่วยแชร์ให้เป็นบุญแห่งปัญญาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 • ชมคลิปยูทูป และช่วยแชร์ให้เป็นบุญแห่งปัญญาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

  โครงการจัดเสวนาและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน ณ หอศิลป์แห่งวัฒนธรรมกรุงเทพ วันทึ่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงที่ 1 การบรรยาย ช็อคคนไทย นำเสนอเปิดคลิปรวมคนไข้จริงทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นครั้งแรก ในหัวข้อภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงที่ 2 การบรรยายการเยียวยาและรักษาภาวะ Long Covid-19 และ ผลกระทบจากวัคซีน ในแนวทางการแพทย์แผนตะวันออก (ไทยและจีน) โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 3 บรรยายแบ่งปันจากประสบการณ์หลากหลายและมีคุณค่ายิ่ง ในเรื่องภาวะ Long Covid-19 และ ผลกระทบจากวัคซีน จาก 9 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณรสนา โตสิตระกูล, นายแพทย์ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ, นายแพทย์อรรถพล […]

  ชมคลิปยูทูป และช่วยแชร์ให้เป็นบุญแห่งปัญญาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 • จากจุดเล็กๆ ขยายการรับรู้ เพื่อทราบปัญหา และช่วยกันหาทางเยียวยา หาทางแก้ในที่สุดท้าย

  ภาวะ เจ็บป่วยทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมากมายกว่าที่คิดร่วมมือร่วมใจพยายามประสานศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อผู้ป่วย เข้าถึงได้และต้องปลอดภัยที่สุด รับชมเสวนาการรับมือผลกระทบจากลองโควิดและจากวัคซีน ต้องโหลด SONDHI app ก่อนไม่เสียเงินครับ และรับชม

  จากจุดเล็กๆ ขยายการรับรู้ เพื่อทราบปัญหา และช่วยกันหาทางเยียวยา หาทางแก้ในที่สุดท้าย
 • Live “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • คนที่ยังไม่ตายหรือตายแล้ว จากวัคซีน โควิด mRNA พบ

  แท่งย้วยสีขาว (white clot) คล้ายหนวดปลาหมึก ไม่เคยพบมาก่อน รายละเอียด ยูทูป John Campbell white clots USA part 1 และ 2 รูปจาก part 2 White clots Part one Part two White clots common (Fibrin platelets amyloid protein….) รูปที่ 1-2-3 ของเหลวที่ดูดจากช่องท้อง บริเวณใกล้ตับอ่อน คนป่วย ที่ยังมีชีวิต รูปที่เหลือจากคนป่วยที่กำลังจะเสียชีวิต รักษาด้วยการผ่าตัดไม่ทัน และตาย รวมทั้งรายอื่นที่เสียชีวิตไปแล้วและลากสิ่งที่อยู่ในหลอดเลือดแดง carotid ที่ไปเลี้ยงสมอง ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้พบมาก่อนที่จะมีวัคซีนโควิดและไม่ได้เจอในคนที่ตายจากโควิด หรือโรคอื่น และยังมีรายงานก่อนหน้านี้ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพยาธิวิทยาในเยอรมัน ที่มีชื่อเสียง ที่ทำการผ่าศพชันสูตร พบลักษณะลักษณะเดียวกัน กับในที่เห็นในสหรัฐอเมริกา

  คนที่ยังไม่ตายหรือตายแล้ว จากวัคซีน โควิด mRNA พบ
 • โควิดประดิษฐ์ และอื่นๆที่ร้ายแรงขึ้น และ ผลกระทบของวัคซีน
 • ภาวะ ลองโควิดและผลกระทบจากวัคซีน

  แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ทีมให้การดูแล ในระยะแรก หมอเองก็ถูกด่าว่าเชียร์วัคซีน จนกระทั่งเริ่มรับรู้ว่ามีผลกระทบจริงแม้แต่ วัคซีนเชื้อตายก็ตามจนกระทั่งเป็นแอสตร้าและ mRNA ถึงกับพยายามแนะนำให้ใช้ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ที่จะจะลดผลกระทบไปได้บ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบ รุนแรงขึ้นมาก ทั้งเสียชีวิตและพิการ ทำให้ถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยความจริงเพื่อปรับปรุงวัคซีนให้ดีขึ้น จริงๆ หมอคงไม่ anti- อะไรครับ เป็น Pro-safety มากกว่า ช่วยกันแก้ไข และ หาทางเยียวยารักษาคนและครอบครัวที่ประสบเคราะห์ดีกว่าครับ

  ภาวะ ลองโควิดและผลกระทบจากวัคซีน
 • 2567 ข่าวปลอมเริ่มทะยอยกลายเป็นจริง

  รัฐบาลแอฟริกาใต้ ถูกศาลสูงสั่งให้เปิดเผยสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทไฟเซอร์ คงจำกันได้ในช่วงที่มีการเรียกร้องให้มีการจัดหา วัคซีน จากบริษัทไฟเซอร์ แต่ไม่มีบริษัทเอกชนรายใดสามารถนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ได้ ด้วยสาเหตุสำคัญคือ บริษัทเอกชนเหล่านั้นไม่สามารถให้สัญญากับบริษัทไฟเซอร์ในเงื่อนไขที่ทางบริษัทต้องการได้ จนในที่สุดรัฐบาล โดยกรมควบคุมโรคต้องเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อวัคซีนดังกล่าวกับบริษัทไฟเซอร์ คำถามคือ เงื่อนไขใดที่บริษัทเอกชนไทยไม่สามารถให้สัญญากับไฟเซอร์ได้? คำตอบ คือ ไฟเซอร์ต้องการให้ระบุในสัญญาว่า หากฉีดวัคซีนที่อยู่ระหว่างทดลองของตนแล้ว เกิดผลข้างเคียงใดๆขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการเพียงเล็กน้อย พิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิต ไฟเซอร์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน มีความพยายามที่จะขอดูเอกสารสัญญาดังกล่าวในหลายประเทศทั่วโลก แต่รัฐบาลต่างๆทั่วโลกกลับร่วมมือกับบริษัทไฟเซอร์ ปกปิดสัญญาเหล่านั้น ยังโชคดีที่มีกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ฟ้องร้องรัฐบาลให้เปิดเผยสัญญา “ทาส” ฉบับดังกล่าว ในที่สุดศาลสูงของประเทศแอฟริกาก็มีคำสั่งให้เปิดเผยเอกสารสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีการนำเอกสารสัญญานั้นมาวิเคราะห์ในรายละเอียดและพบว่า เป็นสัญญาที่บริษัทไฟเซอร์เอาเปรียบคู่สัญญา ซึ่งคือ รัฐบาลประเทศแอฟริกาใต้เป็นอย่างมาก สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้เอกสารได้ที่เว็บไซด์นี้ Pandemic Transparency – Health Justice Initiative (HJI) แต่ประเด็น ที่สำคัญคือ ในสัญญาดังกล่าวได้ระบุให้ รัฐบาลต้องให้หลักประกันว่า ไฟเซอร์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลข้างเคียงใดๆจากวัคซีน โคเมอร์เนตี หรือ […]

 • ปี 2567 สมุนไพรที่คนไทยใช้รักษาตัวเอง

  สามารถเข้าถึงได้ มีตำรับตำราหลวงมาเป็น 100 ปี และนำมาใช้ควบคู่กับยาปัจจุบันได้ อย่างเหมาะสม กลับถูกปู้ยี่ปู้ยำ นำมาใช้ในทางที่ผิด ถูกคนไทยที่ไม่เคยรับทราบด้านดีของกัญชาสร้างกำแพงขวางกั้น ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่ควรที่จะนำประโยชน์สูงสุดของพืชพื้นบ้าน รู้จักวิธีใช้ จำกัดการใช้ผิดวัตถุประสงค์ กลับถูกทิ้งขว้าง ไปอย่างน่าเสียดาย ประเทศไทยต้องตาม บั้นท้ายฝรั่งไปทุกเรื่อง เช่นนั้นหรือ? ยาต้องซื้อตัองใช้ จากต่างประเทศ ที่ฝรั่งว่าดี รายงานในวารสาร รวมแม้กระทั่งกัญชาที่ใช้รักษา ก็ต้องเป็นกัญชาที่ขึ้นทะเบียน ของฝรั่ง ถึงจะยอมให้คนไทยได้ใช้ได้ ราคาเป็น 10,000 เป็น 100,000 แต่ ประสิทธิภาพไม่ได้ดีเพราะเป็นสารออกฤทธิ์เดี่ยวหรือสังเคราะห์

 • เกิดมาทั้งที ขอตายดีแล้วกัน

  แชร์ประสบการณ์และมุมมองการดูแลคนไข้ ของแพทย์หญิงรภัส สมะลาภา จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานใช้ทุนโรงพยาบาลชุมชน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปัจจุบันเรียนต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “หมอ….หมอจะปล่อยให้แม่หนูตายไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไร” แล้วจะทำอย่างไรได้….ในเมื่อสุดท้ายแล้ว ทุกคนล้วนต้อง “ตาย” เป็นความจริงที่หลีกหนีไม่ได้ ในบทความนี้จะขอใช้คำว่า “ตาย” อย่างไม่อ้อมค้อม เพราะอยากให้ผู้ที่ผ่านมาอ่านทำความคุ้นชินกับความตายกันสักหน่อย ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา ถึงแม้การยอมรับความตายจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยก็ตาม ทุกวันนี้การแพทย์ก้าวหน้าไปมากจนจุดที่หมอต้องแจ้งญาติว่าหมดหนทางรักษานั้นน้อยลงไปทุกที และในเมื่อมีทางรักษาได้ใครเล่าจะไม่รักษา ซึ่งตอนนั้นก็ไม่เห็นมีใครมาบอกว่าการรักษาโรคบางอย่างนั้นสร้างความสะบักสะบอมแก่คนไข้มากเพียงใด แล้วสุดท้ายก็ “ตาย” อยู่ดี ในเมื่อของฟรีไม่มีในโลก การรักษาโรคภัยก็เช่นกัน หากเราหวังจะหายจากโรคที่เป็น เราย่อมต้องแลก ไม่ว่าจะแลกด้วยร่างกายที่ทรุดโทรมลงจากการให้ยา เช่น การให้ยาเคมีบำบัด เป็นต้น หรือแลกกับภาวะจิตใจที่ห่อเหี่ยวจากการเข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล ครอบครัวที่ต้องเสียการงาน เสียค่าเดินมาทางมาเฝ้าที่โรงพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีแต่มากขึ้นในขณะที่รายได้เริ่มถดถอยลงไป สิ่งเหล่านี้คือ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่าย เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจรักษาวิธีใดวิธีหนึ่ง เราต้องคิดให้ดีว่าการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มเสียหรือไม่ และจุดนี้แหละที่จะบอกว่า แค่ไหนที่เราควรจะ “พอแล้ว” กับการรักษาที่แม้จะมีโอกาสหายอยู่บ้าง […]