หมอดื้อ

ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha


ปี 2567 สมุนไพรที่คนไทยใช้รักษาตัวเอง
Spread the love

สามารถเข้าถึงได้

มีตำรับตำราหลวงมาเป็น 100 ปี และนำมาใช้ควบคู่กับยาปัจจุบันได้ อย่างเหมาะสม

กลับถูกปู้ยี่ปู้ยำ นำมาใช้ในทางที่ผิด

ถูกคนไทยที่ไม่เคยรับทราบด้านดีของกัญชาสร้างกำแพงขวางกั้น

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่ควรที่จะนำประโยชน์สูงสุดของพืชพื้นบ้าน

รู้จักวิธีใช้ จำกัดการใช้ผิดวัตถุประสงค์ กลับถูกทิ้งขว้าง ไปอย่างน่าเสียดาย

ประเทศไทยต้องตาม บั้นท้ายฝรั่งไปทุกเรื่อง เช่นนั้นหรือ?

ยาต้องซื้อตัองใช้ จากต่างประเทศ ที่ฝรั่งว่าดี รายงานในวารสาร

รวมแม้กระทั่งกัญชาที่ใช้รักษา ก็ต้องเป็นกัญชาที่ขึ้นทะเบียน ของฝรั่ง ถึงจะยอมให้คนไทยได้ใช้ได้ ราคาเป็น 10,000 เป็น 100,000 แต่ ประสิทธิภาพไม่ได้ดีเพราะเป็นสารออกฤทธิ์เดี่ยวหรือสังเคราะห์