หมอดื้อ

ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha


จากจุดเล็กๆ ขยายการรับรู้ เพื่อทราบปัญหา และช่วยกันหาทางเยียวยา หาทางแก้ในที่สุดท้าย
Spread the love

ภาวะ เจ็บป่วยทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมากมายกว่าที่คิดร่วมมือร่วมใจพยายามประสานศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อผู้ป่วย

เข้าถึงได้และต้องปลอดภัยที่สุด

รับชมเสวนาการรับมือผลกระทบจากลองโควิดและจากวัคซีน

ต้องโหลด SONDHI app ก่อนไม่เสียเงินครับ และรับชม