หมอดื้อ

ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha


ชมคลิปยูทูป และช่วยแชร์ให้เป็นบุญแห่งปัญญาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
Spread the love

ช่วงที่ 1 การบรรยาย ช็อคคนไทย นำเสนอเปิดคลิปรวมคนไข้จริงทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นครั้งแรก

ในหัวข้อภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน

โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย