หมอดื้อ

ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha


โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย (ตอนที่ 5)
Spread the love

รายงานฉบับเต็มของรัฐสภาสหรัฐฯมีความยาว 301 หน้า ออกในเดือนมกราคม 2023 และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปในเดือนเมษายน 2023 ทั้งนี้มีหลักฐานยืนยันประกอบไม่น้อยกว่า 1,570 รายการ

รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์และเป็นหลักฐาน ทำให้มีการเรียกสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในรัฐสภาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน… กลับมาถึงประเด็นสำคัญที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรายุติการทำงานและการรับทุนจากสหรัฐฯ เกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมผ่านซูมกับ Daszak EHA ในวันที่ 6 มิถุนายน 2019 ทั้งนี้ องค์กรมีการเสนอขอรับทุนจาก NIH และต้องการให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์รับผิดชอบ ตั้งศูนย์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่า CREID ทั้งนี้ โดยจากการติดต่อครั้งต่อมา ในวันที่ 18 สิงหาคมและวันที่ 16 ตุลาคม 2020 นั้น มีสิงคโปร์และสถาบันไวรัสอู่ฮั่นร่วมอยู่ด้วย

เอกสารรายละเอียดของโครงการได้ระบุชัดเจนว่า จะมีการนำตัวอย่างส่งไปต่างประเทศ เพื่อทำการพัฒนา ทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง ในการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้เข้ามนุษย์และสัตว์ที่ปรับเปลี่ยนคล้ายมนุษย์ให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยเจาะจงไวรัสที่เกิดโรคระบาด ในตระกูลโคโรนา อีโบลา และนิปาห์

การทาบทามดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดโควิดจนกระทั่งถึงหลังระบาดแล้วใหม่ๆ และเป็นเหตุผลสำคัญที่เราไม่ร่วมมือด้วย

หลักฐานที่สำคัญจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพคือ การพบกล่องตัวอย่างไวรัสที่เตรียมนำส่งไปยังสิงคโปร์ โดยคนไทยคนหนึ่ง…นอกจากนั้นทางศูนย์ไม่รับข้อเสนอของสิงคโปร์ที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ไปทำปริญญาเอกต่อ โดยนำไวรัสโคโรนาจากค้างคาวไปด้วยเพื่อไปศึกษา ตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้เข้ามนุษย์ได้ดีขึ้น

และโครงการนี้ไม่ได้ให้ความสนใจในการวินิจฉัยหาโรคในมนุษย์และไม่มีการยืนยันว่าจะมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากการประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม 2020

ในเดือนเมษายน 2022 ทางศูนย์ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯและจาก Los Alamos ถึงท่าทีในการจะทำงานสัตว์ป่าต่อหรือไม่ ซึ่งเราได้ยืนยันชัดเจนว่า ไม่ร่วมด้วยและถือว่า โรคในคนเป็นจุดสำคัญที่สุดซึ่งจะช่วยชีวิตมนุษย์ได้ และการได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดนั้น สามารถบอกได้ว่ามีโรคอุบัติใหม่เข้ามาในมนุษย์หรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคำอธิบายดังกล่าว เราได้แสดงว่า ระยะเวลาเป็น 10 ปีในการรวบรวมไวรัสจากค้างคาวและสัตว์ป่า ไม่ได้นำมาถึงการคาดคะเนหรือการพยากรณ์ว่าตัวใดจะทำให้เกิดโรคระบาด

ศูนย์ได้ประกาศแจ้งชัดในจุดยืนต่อองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมด รวมทั้งแสดงจุดยืนใน GOARN survey (global outbreak alert and response work) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วม ระหว่างองค์การอนามัยโลกและองค์กรอื่นๆ ถึงจุดยืนที่ต้องปรับเปลี่ยน กระบวนความคิดและการปฏิบัติ ในการรับมือโรคอุบัติใหม่ และต้องยุติการหาไวรัสจากสัตว์ป่าและค้างคาวซึ่งไม่คุ้มค่าและอาจเกิดอันตรายอย่างสูง

รวมทั้งการประชุมผ่านซูมขององค์การอนามัยโลกเจนีวาในวันที่ 8 ธันวาคม 2021 รวมทั้ง การประชุมร่วมขององค์การอนามัยโลกและองค์การอนามัยสัตว์โลก ที่กรุงปารีสในเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งนายแพทย์ธีระวัฒน์ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย

จากนั้นได้แสดงจุดยืน ในการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับเชิญจากเลขาธิการสภาความมั่นคง ในเดือนมีนาคม 2023 รวมทั้งการบรรยายในการประชุมที่จัดโดยกรมควบคุมโรคในวันที่ 23 มีนาคม 2023 และย้ำถึงอันตรายจากการเสาะหาค้างคาวและไวรัสต่างๆ

การที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการในโรคอุบัติใหม่นั้น มีความจำเป็นมาก ทั้งนี้ 50 ถึง 80% ของโรคติดเชื้อในมนุษย์นั้น โดยเฉพาะโรคสมองอักเสบ ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้

ดังนั้น ต้องใช้งบประมาณ ทุ่มเทในเรื่องของการวินิจฉัยโรคในคนป่วยเป็นสำคัญ และถ้าสามารถวินิจฉัยเชื้อในคนที่ติดโรคได้ จะสามารถบอกได้ว่าเป็นเชื้อใหม่ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ได้เลยโดยที่สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที

ในส่วนของตัวอย่างไวรัสจากค้างคาวและสัตว์ป่าที่เก็บตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2011 โดยได้รับทุนจากในประเทศ และตั้งแต่ 2012 จากองค์กรต่างประเทศ จนกระทั่งถึงที่ศูนย์ยุติโครงการทั้งหมดนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยทุนผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากต่างประเทศผ่านมหาวิทยาลัยและจัดการผ่านศูนย์วิทยบริการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คือศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและโรคอุบัติใหม่ และศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกทางด้านค้นคว้าและอบรมโรคไวรัสสัตว์สู่คน

โครงการสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ รับผิดชอบโดยโครงการจบสิ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2020 และมีการรายงานในวันที่ 8 กันยายน 2020

โครงการจัดตั้งศูนย์ภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้ CREID Daszak ได้ประกาศในเว็บ ทั้งนี้ สืบค้นในเดือนธันวาคม 2022 ถึงหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม โดยมีการระบุชื่อนายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ทั้งนี้ ได้รับการสอบถามจากทางหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่ายังร่วมอยู่อีกหรือ? และได้ตอบไปด้วยความตกใจว่า ยุติไปตั้งนานแล้ว…ทั้งนี้ หน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐฯ GAO (US government accountability office) ได้สอบถามนายแพทย์ธีระวัฒน์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2023 โดยหน่วยงานนี้ ไม่ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองใด และทำหน้าที่ตรวจสอบการให้ทุนของรัฐบาลสหรัฐฯต่อสถาบันในประเทศและต่างประเทศ…ในส่วนที่ถามนั้น เกี่ยวข้องกับการหาไวรัสจากสัตว์ป่าและค้างคาวว่า ได้ประโยชน์หรือไม่ในการคาดคะเนว่าจะเกิดโรคอุบัติใหม่ และได้ประโยชน์หรือไม่ ในการพัฒนาการเตรียมพร้อมและรับมือสำหรับโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และมีความเสี่ยงหรือไม่ในการหาไวรัสดังกล่าว และมีความพร้อมเพรียงระดับใดในการป้องกันจากการติดเชื้อและการแพร่ออกไปสู่ชุมชนภายนอก

ทางศูนย์ได้ตอบไปว่าไม่ได้ประโยชน์ และมีอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องความเสี่ยงระดับนี้ ทั้งนี้โดยที่นักวิทยาศาสตร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯที่ควบคุมโครงการ ขณะที่มาเยี่ยมก็ไม่ได้มีการเคร่งครัดในเรื่องความปลอดภัยใดๆ จากที่ทำอยู่ และจากความที่รู้สึกว่า ไม่มีใครตายจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว

จากพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในปี 2558 ระบุชัดเจน จากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น มีโทษทั้งปรับและจำตามระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น…จากการที่ไม่สามารถคาดคะเนถึงระดับความร้ายแรงของเชื้อที่ไม่ทราบชื่อจากค้างคาว รวมทั้งมีการระบาดของโควิดตั้งแต่ปลายปี 2019 และหลักฐานจากการตัดต่อพันธุกรรมและการหลุดจากแล็บ ตอกย้ำถึงการที่ต้องยุติและทำลายตัวอย่างเหล่านี้ทั้งหมด.

หมอดื้อ