ไข้หวัดยู้ฮู ในสัตว์ปีกจะระบาดเป็น โอ้โฮเฮะ ทั่วโลกมั้ย (ตอน 2)

mhorduer

ตั้งเป้ารายได้ GDP เป็นผลสำเร็จสำคัญของการบริหาร มีกระบวนการเครื่องมือของการหาผลประโยชน์ คอร์รัปชันไปทุกทั่วหัวระแหง ข้าราชการ นักการเมือง ผู้บริหารทุกระดับมีการออกกฎหมายเพื่อพวกพ้อง หาประโยชน์เป็นระบบระเบียบ

นโยบายดังกล่าวทำให้ประเทศไชโยไม่ปรากฏว่ามีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะไข้หวัดยู้ฮู โดยมีการปลอดโรคนี้ในสัตว์ปีกมาตลอด 10 ปี ยืนยันโดยเจ้ากระทรวงโดยเอาตำแหน่งเป็นประกันทั้งๆ ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบมีการรายงานระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง

การปลอดโรคนี้ทำให้เศรษฐกิจของการส่งออกเนื้อไก่สดผ่านฉลุยทำเงินให้บริษัทส่งออกต่างมีกำไร และทำให้ประชาชนตาดำๆ มีความสุขกันถ้วนหน้า

ในเรื่องของการใช้วัคซีนหวัดยู้ฮูมีการต่อต้านจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลก รวมทั้งในประเทศนี้เองและในการประชุมนานาชาติเรื่องไข้หวัดยู้ฮูในประเทศไชโยเองและทั่วโลก โดยจะทำให้เชื้อหลบใน และจะค่อยๆมีวิวัฒนาการ เมื่อโผล่ออกมาจะกลายเป็นไข้หวัดโอ้โฮเฮะ ตายกันเป็นเบือ…

ข้ามจากสัตว์ปีก ไปสัตว์บก ไปคน และคนสู่คน

ประเทศเจงใช้วัคซีนนี้เพราะมีพลเมืองเป็น 1,000 ล้าน ประกอบกับมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด เมื่อพบก็ทำลายทันทีและประกาศพื้นที่ให้ทราบทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่เช่นไข้หวัดที่โผล่ออกมาในช่วงตรุษเทศกาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ก็มีการประกาศคุมเข้มทั่วประเทศเจง รวมทั้งเกาะฮ้อ

สถานการณ์ของไข้หวัดยู้ฮูในประเทศไชโย ตั้งแต่ปลายปี 2546 จนถึง 2547 มีการระบาดในแขวงที่เริ่มจากนครแห่งนางฟ้าและไปยังนครผนังจินดามณี ชาละวัน แควคู่ ชัยชนะบรรลือ มะขามลือชื่อ นครสิงห์ นครถิ่นกลอง นครปลาม้า ปลากะพงขาว และนครยุคหิน

เดือนพฤศจิกายน 2546 ตลอดไปจนถึงเดือนมกราคม 2547 ระบาดในโรงฟักไข่ในฟาร์มไก่หลายแห่งหลายนครจนถึงนครปลาม้า และทำให้ส่งเนื้อไก่แช่แข็งออกไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ตลอดปี 2547 มีการคุมเข้ม การระบาดลดน้อยลงมาก แต่ก็ยังมีระบาดยังนครออเจ้า รวมแล้วขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต 12 ราย…ในช่วงครึ่งปีหลังมีการห้ามใช้และจับผู้ลักลอบนำเข้าวัคซีนไข้หวัดยู้ฮู และในเดือนตุลาคมเสือสวนสัตว์ อำเภอซอสพริก ตายหมด 147 ตัวหลังจากกินไก่

ในปีเดียวกันนี่เองโรงงานส่งออกขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีการคุมเข้มทั้งใช้วิธีการตรวจรหัสพันธุกรรมเชื้อในไก่ก่อนเชือด

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งๆที่ไม่มีการประกาศว่าพบไข้หวัดยู้ฮูในสัตว์ปีกเลย โดยในเดือนพฤษภาคม 2551 มีการจับลักลอบนำเข้าวัคซีนไข้หวัดกว่าหกล้านบาทที่แคว้นเหนือ แต่ก็ยังมีรายงานเป็ดไล่ทุ่งอำเภอหนึ่งของนครสองแควตายกว่า 1,000 ตัวและไก่บ้านในนครชาละวัน

การระบาดในปี 2551 แม้ในฟาร์มที่มีการเข้มงวดอย่างเต็มที่ยังคงมีไก่จำนวนหลายหมื่นตัวตาย เหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นเป็นจุดๆตลอดอยู่ทุกปีแต่ดูทุเลาลงในช่วงก่อนปี 2560 เนื่องจากมีการใช้วัคซีนป้องกันในสัตว์ปีกที่นำจากประเทศเจง จนกระทั่งมีการปะทุขึ้นโดยประมาณเช่นในเดือนกรกฎาคม 2560 ในเป็ดไล่ทุ่งที่นครส้มโอ และไก่งวง เป็ด ที่นครทุ่งกว้างไกล ไก่บ้านที่นครอุตสาหกรรมก้าวหน้า และปลายเดือนกรกฎาคม ที่นครมะขามอิ่ม ในไก่พันธุ์ ที่นครลูนพำในไก่บ้าน และนครนางฟ้าในไก่ชน

ในเดือนสิงหาคมนครลูนพำประกาศเขตโรคระบาดหลอดลมอักเสบไอแค่กๆ ต่อมาไปยังนครชายเลียงและนครมะขามอิ่มในฟาร์มไก่เนื้อ และต่อมาในไก่ไข่ นครปิ้วแหรด

เดือนกันยายนไก่บ้านนครมะขาม นคร ไดโนเสาร์ นครวัด และนครอื่นๆและไปยังนครไดโนเสาร์อีก เป็ดไล่ทุ่งที่นครหญิงกล้า

จนตลอดถึงปลายเดือนกันยายนจนเดือนตุลาคม 2560 ไปทั่วนครหญิงกล้าและไปยังสวนสัตว์ออกมายังไก่บ้าน เป็ดไล่ทุ่งจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2561 ในฟาร์มไก่ไข่ที่นครส้มโอ

รายละเอียดในประเทศไชโยนี้มีมากมายหลายเรื่อง เรียกชื่อแคว้น นคร แขวง ลำบากยากเข็ญ เอาเป็นว่ามีมาเรื่อย แต่ยังอู้ฮูกันอยู่ และไม่ได้มีแต่ ยู้5ฮู้1 เท่านั้น มีพร้อมเพียบทุกสายพันธุ์ ปิดๆไว้เป็นการปกป้องเศรษฐกิจเพิ่ม GDP แต่การสื่อสารความเสี่ยงกับชาวบ้านในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนสถานีอนามัยโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ หามีไม่ ไม่ต้องรอให้คุณบิลออกมาเตือนแล้วครับเพราะประเทศไชโยยังไงก็ไม่เชื่ออ่ะ

ประเทศไทยใจผ่องใสต้องจับตาประเทศไชโยให้ดี เพราะลามมาเราตายยกหมู่แน่ๆ.

อ่านเพิ่มเติม

ไข้หวัดยู้ฮู ในสัตว์ปีกจะระบาดเป็น โอ้โฮเฮะ ทั่วโลกมั้ย (ตอน 1)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 5 ส.ค. 2561 05:01 น.