การหายาฆ่าเชื้อ ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่มีรายงานและที่ใช้นั้นเป็นสิ่งที่รู้มาประมาณตั้งแต่ 2002 ถึง 2003

mhorduer

การหายาฆ่าเชื้อ ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่มีรายงานและที่ใช้นั้นเป็นสิ่งที่รู้มาประมาณตั้งแต่ 2002 ถึง 2003 และมีการศึกษาจนกระทั่งถึงอีโบล่า sars mers ผลที่ได้จะไม่ได้ผลประสิทธิภาพอย่างที่เราอยากจะเห็นเสมอไป ขึ้นอยู่กับตัวไวรัสเอง ขึ้นอยู่กับกลไกของไวรัสที่จะปรับเปลี่ยนการเพิ่มจำนวนและกลไกการสร้างการอักเสบในผู้ติดเชื้อ