รายละเอียดการทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read Time:3 Minute, 14 Second

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ห้อง 901/4-5 อาคาร อปร.ชั้น 9 โทร. 02-256-4000 ต่อ 3562

Download : https://trceid.org/download/TRC-EID_SPECIAL_LABORATORY_Request_2021_12_13.pdf

Multiplex Real-time PCR

(1) GI-Bacterial Assay: Campylobacter spp., Clostridium difficile toxin B, Salmonella spp., Enteroinvasive E. coli/Shigella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. 

(2) GI-Virus Assay: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus , Sapovirus

(3) Meningitis Encephalitis (ME) Panel: BACTERIA Escherichia coli K, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia VIRUSES: Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus (EV), Herpes simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Human herpesvirus 6 (HHV-6), Human parechovirus (HPeV), Varicella zoster virus (VZV) YEAST: Cryptococcus neoformans/gattii

(4) Meningitis-Encephalitis 18 Viruses & Bacteria: 

       12-Viruses: Adenovirus (AdV) Enterovirus (HEV) Human parechovirus (HPeV) Mumps virus (MV) Parvovirus B19 (B19V) Cytomegalovirus (CMV) Epstein-Barr virus (EBV) Herpes simplex virus type 1 (HSV1) Herpes simplex virus type 2 (HSV2) Human herpes virus 6 (HHV 6) Human herpes virus 7 (HHV 7) Varicella-zoster virus (VZV) 

      6-Bacteria: Escherichia coli K1 (E. coli K1) Group B Streptococcus (GBS) Haemophilus influenzae (HI) Listeria monocytogenes (LM) Neisseria meningitidis (NM) Streptococcus pneumoniae (SP)

(5) 19 Respiratory Viruses Panel: Influenza A, Influenza A H1, Influenza A H3, Influenza B, Respiratory Syncytial Virus A, Respiratory Syncytial Virus B, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Coronavirus 229C, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Coronavirus HKU1, Metapneumovirus, Rhinovirus, Enterovirus, Adenovirus, Bocavirus

(6) 33 Respiratory Pathogens Panel:  Influenza A virus, influenza B virus, influenza C virus, influenza A(H1N1) virus, human parainfluenza viruses 1, 2, 3 and 4 ; human coronaviruses NL63, 229E, OC43 and HKU1; human metapneumoviruses A/B, human rhinovirus, human respiratory syncytial viruses A/B, human adenovirus, enterovirus, human parechovirus, human bocavirus, Pneumocystis jirovecii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, Staphylococcus aureus,Moraxella catarrhalis,
Bordetella spp., Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila / longbeachae, Salmonella spp., Haemophilus influenza

(7) Tropical fever Core: Dengue virus, Rickettsia spp, Salmonella spp, West Nile virus, Plasmodium spp, chikungunya virus, Leptospira spp,

(8) Tropical fever Asia: Burkholderia mallei/pseudomallei, Hantaan virus, Leishmania spp, Japanese encephalitis virus

(9) Tropical fever Africa: Brucella spp, Yellow fever virus, Streptococcus pneumonia, Coxiella burnetii

(10) Family PCR: ดูรายละเอียด List of pathogen จาก  https://.trceid.org 

 

Neuronal Antibody

  • Anti-Ganglioside Profile (IgM): GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b
  • Anti-Ganglioside Profile (IgG): GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b
  • Anti-Neuronal IgG Profile: Amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER)
  • Autoimmune encephalitis antibodies :  NMDA,  AMPA1/2 ,  CASPR-2, LGI-1, GABAB, DPPX
  • Paraneoplastic antibodies: ANNA-1, ANNA-2, PCA-1, PCA-2, Anti-Tr, Anti-MAG, Anti-Ma, Anti-myelin, Anti-GAD, Anti-CV2, Anti-amphiphysin, Anti-neuroendothelium, Anti-GFAP, Anti-synaptophysin, AGNA/Anti-SOX1

คำแนะนำในการเก็บตัวอย่าง

1. ตัวอย่างทุกชนิดควรส่งทันทีภายใน 2 ชั่วโมง หากเกิน 2 ชั่วโมงควรเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 oC และส่งห้องแล็บภาย 24 ชั่วโมง

2. Clotted Blood เจาะเลือดใส่หลอดเก็บเลือดฝาสีแดงแล้วตั้งทิ้งไว้ในแนวตั้งเป็นเวลา 30 นาที ก่อนแช่เย็น

3. EDTA Blood เจาะเลือดใส่หลอดเก็บเลือดฝาสีม่วงซึ่งมีสารกันเลือดแข็งตัว เมื่อใส่เลือดแล้ว ให้ผสมกันทันทีโดยใช้วิธีพลิกไปมา หรือคว่ำหงายหลอดเก็บเลือดอย่างช้าๆ ประมาณ 5-10 ครั้ง

4. ตัวอย่างอื่นๆ ให้เก็บใส่หลอดหรือกระปุกที่สะอาดและปราศจากเชื้อ

5. เจาะ CSF เพื่อส่งตรวจ β-amyloid  protein, CSF Total-Tau  protein, CSF Phosphorylated – Tau  protein ต้องเก็บใน 

หลอดพลาสติกชนิด Polypropylene tube (สีขาวขุ่น) เท่านั้น และต้องส่งห้องปฏิบัติการทันที เพื่อแช่แข็งที่ตู้เย็นอุณหภูมิ -80 oC

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %