แนวทางการฟื้นฟูประเทศ จากวิกฤตการณ์โรคระบาดร้ายแรง (ตอนที่ 3)

Read Time:5 Minute, 12 Second

โดยปัจจุบันบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ใช้ชุดตรวจเจาะปลายนิ้ว ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกำลังพัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีน ซึ่งปัจจุบัน ได้ผ่านการทดสอบในหนูและลิงแล้ว และในเดือนมิถุนายน 2564 ก็จะนำมาทดสอบในมนุษย์ ครั้งที่ 1 โดยถ้าทำสำเร็จประเทศไทยจะมีวัคซีนใช้ในราคาถูก เพราะวัคซีนดังกล่าวนี้ทำมาจากใบยาพืชคือ สร้างทำโปรตีนวัคซีนโดยใช้ใบยาพืชนั่นเอง และผลิตเป็นจำนวนมหาศาลได้

การป้องกันและควบคุมโรคระบาดต้องคัดกรองผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดและกักตัวแยกตัวออกไป และต้องคัดกรองได้ทั้งในระดับมวลชน ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง โรงงาน โรงเรียน และระดับบุคคล เพราะฉะนั้น การตรวจคัดกรองจึงต้องง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ไม่ว่าจะรวย หรือยากดีมีจนต้องสามารถตรวจได้หมด และใช้เวลาเพียง 2 นาที ถ้าเราสามารถทำได้ ถูก เร็ว ดี ก็จะตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจได้ กล่าวคือ เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของคนไทยในประเทศ

ซึ่งการกำหนดสีให้แต่ละจังหวัดอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากในแต่ละจังหวัดจะมีคนที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ เมื่อไปทำงาน พบปะผู้คน หรือไปทำกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากก็จะแพร่เชื้อไปเรื่อยๆ โดยเคยมีการคำนวณ ว่าใน 1 เดือน ผู้ติดเชื้อ 1 คน สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ถึง 1,700 คน

มาตรการในการฟื้นฟูประเทศไทยจากสถานการณ์การระบาดด้วยวิธีการตรวจเชิงรุกให้ได้ 100% ต้องใช้กระบวนการตรวจที่ถูก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในส่วนของใบยาไฟโตฟาร์ม ซึ่งเป็นการตรวจเชื้อเลือดจากปลายนิ้วและในส่วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นการตรวจยืนยันด้วยวิธีการเจาะเลือด และใช้ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่
ทำงานในทำเนียบรัฐบาล โดยตรวจจำนวน 380 คน ปรากฏว่าพบมีเลือดบวกจากการเจาะปลายนิ้ว จำนวน 9 คน จึงได้แยกตัวเจ้าหน้าที่ที่ผลตรวจเป็นบวกมาตรวจซ้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปรากฏว่า เป็นผลบวกปลอม คือ ไม่ติดเชื้อโควิด–19

ทั้งนี้ ผลบวกปลอมจะเป็นเท่ากับ 2.6% แต่ถ้าตรวจด้วยวิธีการแยงจมูก จะมีค่าใช้จ่ายต่อรายประมาณ 2,200 บาท และการตรวจด้วยวิธีการแยงจมูกเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่สามารถทราบผลได้อย่างแน่นอน แต่จะต้องมีการแยงจมูกซ้ำ 2-3 ครั้ง ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจโดยชุดตรวจเลือดปลายนิ้วก่อนและยืนยันต่อด้วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมีราคาที่ประหยัดกว่าและสามารถรู้ผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว ชุดตรวจเลือดดังกล่าวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรนำมาใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทำเนียบนั้น

ถ้าตรวจแยงจมูก 350 คน จะเท่ากับ 770,000 บาท แต่ตรวจปลายนิ้วเท่ากับ 70,000 บาท และตรวจซ้ำ 9 คน ด้วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะเท่ากับ 9,000 บาท

หากสามารถตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้แยกตัวผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการในเรื่องจำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในระหว่างการรอวัคซีนป้องกันโควิด–19 เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป

สำหรับในส่วนของวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา หรือแม้แต่ยี่ห้ออื่นๆก็ตาม จากผลการทดสอบยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ผ่อนอาการหนักเป็นเบา และควรที่จะมีการปล่อยเชื้อได้น้อยลงและสั้นลง และก็ยังไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์แอฟริกาและบราซิล เนื่องจากมีการกลายพันธุ์

ดังนั้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมโควิด-19 ได้ คนไทยสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ แต่ต้องเข้าใจว่ายังติดเชื้อได้จากโควิด-19 เชื้อปกติและวัคซีนที่ฉีดไม่สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์อื่นๆได้

ในทางกลับกันถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแม้ว่าฉีดวัคซีนแล้ว เชื้อโควิด-19 สามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายของนักท่องเที่ยว ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยและผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะจะเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนที่ไม่สามารถออกฤทธิ์ต่อไวรัสกลายพันธุ์ แม้ฉีดแล้วยังติดเชื้อได้ใหม่

ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ สถานการณ์ของทุกประเทศยังคงมีความเสี่ยงรวมถึงประเทศไทย และมีแนวโน้มจนถึงสิ้นปี พ.ศ.2564 หรือนานกว่านั้น แต่ถ้าประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัว

และถ้าสามารถตรวจคัดกรองประชาชนในประเทศได้ 100% และมีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ในการยืนยันเพื่อเข้าไปในร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์หรือสถานที่ที่มีคนไปรวมตัวกันจำนวนมากก็จะสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 จะมีกระบวนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดรูปแบบใหม่ สามารถตรวจและรู้ผลได้ภายในเวลาประมาณ 1 นาที ในราคา 50 บาท ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่กำลังตระเตรียมและสามารถตรวจหาเชื้อโควิด–19 รวมทั้งโควิด–19 ที่กลายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น แอฟริกา บราซิล อังกฤษ หรือตัวอื่นๆ และที่แพร่ไปยังสุนัข แมวตัวมิงค์ เสือ และจะสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสตัวอื่นๆทั้ง 24 ตระกูลได้ อันเป็นเชื้ออุบัติใหม่

กล่าวโดยสรุป การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องการการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ที่มีผลการศึกษา มีเอกสาร หลักฐาน และผลการตรวจรักษาที่แท้จริง ไม่ใช่การศึกษา จากตำรา หรือผลการศึกษาวิจัยของต่างประเทศเพียงประการเดียว เมื่อมีประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 จะต้องใช้ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผลการศึกษาวิจัยในประเทศมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ไม่ควรใช้อำนาจการบังคับบัญชาในการตัดสินใจเพียง
อย่างเดียว

ประการสำคัญ หากสามารถตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด–19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศและทำให้กิจกรรมในทางเศรษฐกิจให้สามารถฟื้นตัวได้ การควบคุมโรคโควิด–19 ที่ดีที่สุด ต้องสามารถตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อให้ได้ 100% เพื่อให้รู้ผลได้อย่างรวดเร็วว่าใครติดเชื้อ และแยกผู้ติดเชื้อเพื่อกักตัวและทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป.

หมอดื้อ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %