แสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธีระวัฒน์​ เหมะจุฑา “รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ด้านสาธารณสุข” ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว

Read Time:1 Minute, 19 Second

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว เพื่อประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราภิชาน ผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กิจการนิสิต รางวัลการวิจัยและผลงานวิจัย รวมทั้งรางวัลบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้  ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มาร่วมแสดงความยินดีงดช่อดอกไม้แสดงความยินดี  เพื่อลดขยะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 ทาง Facebook : Chulalongkorn University และ Facebook : สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักบริหารวิจัย โทร. 0-2218-0218, 0-2218-0234 สํานักบริหารวิชาการ โทร. 0-2218-0433, 0-2218-0204 สํานักบริหารกิจการนิสิต โทร. 0-2218-7052 ต่อ 101 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2218-0371, 0-2218-0263

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %