เมื่อโลกมีโควิด-19 ชีวิตก็นิวนอร์มอล

Read Time:5 Minute, 58 Second

จุดแข็งของ การมี covid-19? …โรคติดต่อที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิด ละอองฝอย พูด ไอ ที่ทำให้การรวมตัวชุมนุมหนาแน่นเป็นเรื่องอันตราย…จะได้รู้จักทำงานที่บ้าน…เดินทางเท่าที่จำเป็น…ใช้เทคโนโลยีที่มีมากมายมหาศาลอยู่แล้วเอาไปใช้ประโยชน์เต็มที่…

ดูผลงานเป็นหลักไม่ใช่มาเสนอหน้าที่ทำงาน…การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอกก็ไม่ต้องนำผู้ป่วยใส่รถเข็นเตียงนอน นอนมาโรงพยาบาลซึ่งต้องมีคนในครอบครัวมาอีกสองหรือสามคน โรงพยาบาลแออัดติดเชื้อกันไปตามกันอีก…มีวิดีโอคนป่วยมาให้ดู อาจจะวัดความดันหรือมีผลเลือดที่มีบริการมาทำให้ที่บ้าน

…นำผลมาให้ดู ถ้าจะพูดคุยกับผู้ป่วย จะใช้วิดีโอพูดคุยกันก็ได้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ “หมอดื้อ” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า คนป่วยหนึ่งรายต้องหาหมอ 4 คน หมอสมอง หมอหัวใจ หมอเข่า หมอเบาหวาน และนัดมาคนละวัน การใช้ยาบางครั้งทำให้มากไปเกินจำเป็น จะได้รวม “รักษาคน” ไม่ใช่ดู ตามโรค โรงพยาบาลจะได้ลดความแออัด แต่ผู้ป่วยหนักจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลจะได้มีที่ขยับขยายได้มากขึ้น

สมัย “ซาร์ส” ระบาด อาจเป็นยุคต้นกำเนิดของการค้าขายออนไลน์และการส่งสินค้ามาถึงบ้าน หลังจาก covid-19 เราก็จะได้หน้าตาใหม่ของการดูแลสุขภาพ การจัดระบบระเบียบ เพื่อให้คนป่วยสบาย ครอบครัวผู้ป่วย พอใจ จนกระทั่งมี AI มาแทนในพื้นที่ชุมชน มีการรักษาแบบ “องค์รวม”

ดูประเทศจีน ปรับตัว คิดนอกกรอบ เป็นตัวอย่าง…ประเทศไทย ยังมีเรื่องอื่นที่ทำได้อีกเยอะ ที่จะเป็น 4.0

ขีดประเด็นสำคัญที่หลายคนมองว่าเป็นการนำเข้าเชื้อมาจากต่างประเทศ ผ่านการเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย กติกาสำคัญ ข้อแรก …Fit to Fly คือผู้เดินทางจะต้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ สอง …การตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อก่อนเข้าประเทศไทย โดยจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการแยงจมูกหาเชื้อโดยตรง (PCR) เพื่อใช้เป็นเสมือน “พาสปอร์ตด้านสุขภาพ”

ข้อที่สาม…เมื่อเข้าประเทศไทย ตรวจซ้ำ ขาเข้า ด้วยวิธีหาเชื้อด้วย PCR และการตรวจเลือดและตรวจซ้ำ ในวันที่ 4-7 วัน…ย้ำว่าตรวจครั้งที่ 1 ในช่วง 5 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ…ตรวจครั้งที่ 2 ในช่วง 1 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ…เมื่อเดินทางเข้ามาภายในประเทศแล้ว ตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 3

และจำเป็นจะต้องได้รับการกักกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ…โดยตรวจครั้งที่ 4 ในช่วง 4–5 วัน ถึง 7 วันหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว

สำหรับวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันและหาเชื้อ PCR ต้องเป็นวิธี มาตรฐาน…ถ้า “ผลบวก” จากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่าง ผู้เดินทาง ต้องได้รับการกักตัวต่อ 14 วัน…เฝ้าดูอาการและตรวจซ้ำเป็นระยะตามปกติ…ถ้าผลเป็น “ลบ” เข้าประเทศแบบ new normal

ย้ำว่า 4 ข้อ ที่ลืมไม่ได้ในการใช้ชีวิตแบบ “นิวนอร์มอล” คือ ระบบติดตามตัว, การสวมหน้ากากอนามัย, การหมั่นล้างมือให้สะอาด, การรักษาระยะห่าง ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในทุกกิจกรรมทั้งระหว่างการเดินทางและการใช้ชีวิตภายในประเทศ

“Samui Model” เพื่อทำเป็น “สเตตควอรันทีน” สำหรับชาวต่างชาติ เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่รัดกุมสำคัญโดย Bangkok Airways ร่วมมือกับ Thai Airways ทำเที่ยวบินปลอดเชื้อ…ลดเสี่ยงระบาดระลอก 2

ขั้นตอนเบื้องต้นในการนำผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้าไทยอย่างปลอดภัยเริ่มจาก…ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-CPR test 5 วัน และ 1 วัน ก่อนทำการบิน

หากผลเป็นลบสามารถเดินทางได้ โดยต้องมีใบรับรองทางการแพทย์จากโรงพยาบาลที่มีสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆรับรองว่าได้มาตรฐานสากล

สอง…ต้องมีประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษาโรคโควิด-19 100,000 usd

สาม…ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ทางการไทยจัดเตรียมไว้ติดตามตัวโดยจะต้องเริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่วันรับเข้าตรวจ RT-CPR test จากประเทศต้นทาง

สี่…จัดเตรียม surgical mask ที่มีมาตรฐาน แอลกอฮอล์เจล ตลอดการเดินทาง

ห้า…เดินทางโดยสารการบินไทย โดยทางสายการบินต้องจัดตารางเวลาเที่ยวบินเมื่อมาถึงไทยให้เว้นระยะห่างพอ

สมควร หก…ตลอดการเดินทาง ควรจัดเว้นระยะที่นั่งที่เหมาะสม การจัดเวลามื้ออาหาร และการเข้าห้องน้ำตามโซนที่นั่ง เมื่อเดินทางถึงไทยผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ RT-CPR test และเจาะเลือด เพื่อประมวลผล ติดสายข้อมือสีแดง

เจ็ด…ผู้โดยสารเข้าพักคอยผลการตรวจหาเชื้อในโรงแรม 4-5 ดาว ที่จัดเป็น State Quarantine Hotel 1 วัน หากผลเป็นบวก แยกตัวเข้าทำการรักษา หากผลเป็นลบเดินทางต่อได้

แปด…ผู้โดยสารเดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways เข้า Quarantine ที่เกาะสมุย ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด โดยทางเกาะสมุยจะจัดโซนพื้นที่ที่เหมาะสมให้

เก้า…ผู้โดยสารเข้าพักโรงแรม รีสอร์ต 4-5 ดาว ที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการ Quarantine ที่จัดเตรียมไว้

สิบ…7 วันหลังเข้าพำนัก จะทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง ด้วยวิธี RT-CPR test และเจาะเลือด หากผลตรวจเป็นบวก จัดแยกตัวเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่วางไว้ หากผลตรวจเป็นลบ เปลี่ยนสายข้อมือสีแดง เป็นสีเขียว สามารถเดินทางออกจากเกาะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างปลอดภัย

ข้อสุดท้าย…ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องจัดรวมเป็นแพ็กเกจ

“COVID–19” เป็น “โรคอุบัติใหม่” ที่มีอาการทางคลินิกเฉพาะตัวมีระยะฟักตัวเชื้อในร่างกายมนุษย์และการแสดงอาการค่อนข้างยาวนานกว่าไวรัสในตระกูลเดียวกัน โดยมีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 5.1 วัน และระยะเวลาแสดงอาการ 12 วัน ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง การสัมผัสกับเชื้อโดยตรง

จึงมีโอกาสสูงการแพร่เชื้อจาก “คนสู่คน” ในกิจวัตรประจำวัน อัตราการแพร่เชื้ออยู่ที่ 2-2.5 หมายถึง “ผู้ติดเชื้อ”…หนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อไปให้กับคนทั่วไปอีก 2 คน ทำให้มีลักษณะการแพร่กระจายของเชื้อเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “เมืองใหญ่”

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย มีผู้ติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้นคร่าวๆกว่า 25 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 8 แสนรายแล้ว นับเป็นภัยพิบัติการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ผ่านเข้ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศนั้นประเมินสถานการณ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากลักษณะเฉพาะของ ปัญหาพยศ ที่ไม่สามารถทราบรูปแบบที่ชัดเจน…

ขึ้นกับวิธีการทำความเข้าใจของปัญหาจากมุมมองของผู้ออกแบบนโยบายและสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ…การวิเคราะห์แนวทางการรับมือของรัฐบาลแต่ละประเทศนั้น อยู่บนสมมติฐานจากข้อมูล ข่าวสาร และสถิติทุติยภูมิ โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการตัดสินใจของรัฐบาลว่ามีเงื่อนไขในการตัดสินใจอย่างไร

ดังนั้น…เมื่อพิจารณาผลลัพธ์จากการตอบสนองของปัญหาในแต่ละประเทศ จึงไม่อาจจะสรุปได้ว่าแนวทางใดดีที่สุดในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่มีการระบาด ให้ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย สามารถควบคุมได้

จิ๊กซอว์ในส่วนนี้ คาดหวังกันว่า “Samui Model” จะเป็นหนึ่ง แนวป้องกันสำคัญ ไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวสู่นักท่องเที่ยวและจากกลุ่มนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน…สู่การระบาดวงกว้าง.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 4 ก.ย. 2563 05:15 น.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %