กระบวนการที่ควรต้องทำ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเล็ดลอด

mhorduer
กระบวนการที่ควรต้องทำเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเล็ดลอด ของผู้ติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อได้ โดยมักไม่แสดงอาการ ซึ่งเชื้อจะรุกล้ำเข้ามาในโรงพยาบาล หรือเกิดการแพร่เป็นกลุ่มก้อนในประเทศ จำเป็นต้องเข้าใจว่า
1- เชื้อโควิด-19 ยังคงมีอยู่ในประเทศไทยได้ แม้จะมีการประกาศว่าไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศ ณ เดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการจะหายได้เองและจะมีการปล่อยเชื้ออยู่ได้ประมาณ 20 ถึง 30 วันและหยุดไปเอง
2- เชื้อที่ถูกปล่อยออกมานั้น สามารถไปติดผู้อื่นได้ ถ้ายังคงไม่มีการรักษาวินัยและคงระยะห่าง และผู้ที่มีการติดเชื้อใหม่นั้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยง หรือสัมผ้สกับเชื่อเข้มข้น และเวลาที่สัมผัสนาน ถึงจะเริ่มมีอาการให้เห็นได้ชัด
3- ถ้าไม่มีการรักษาวินัยจะทำให้การติดเชื้อกระจายไปได้เป็นจำนวนมาก
4- สำหรับผู้ที่มีอาการอาจจะเป็นลักษณะแบบมาตรฐานโดยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือแบบไม่มาตรฐานโดยแสดงอาการออกมาในระบบอื่น
5-เนื่องจากอาการหลากหลายดังกล่าว จึงต้องมีการตรวจอยู่อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6-การตรวจในเชิงรุกมีความจำเป็นเพื่อจะทำให้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงในพื้นที่ในชุมชน ว่าปลอดจากเชื้อจริงหรือไม่อย่างไร
และสามารถกระทำได้โดยรถตรวจเคลื่อนที่ ที่ ในหลวงพระราชทาน และการตั้งจุดตรวจจากทางการ ในชุมชนต่างๆสำหรับประชาชนที่ได้มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นอยู่ในที่ชุมนุมหนาแน่น จะสามารถเข้าถึงการตรวจได้สะดวก และโดยสมัครใจ และถ้าผลเป็นบวกสามารถที่จะควบคุมป้องกันการกระจายโรคได้ทันท่วงที ไม่ใช่เป็นการสืบค้นหลังจากที่เกิดโรคขึ้นมาแล้ว