“ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19”

mhorduer

อาจารย์มีสัมภาษณ์ รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งออกอากาศสด 17.30-18.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ทาง Zoom (ความยาวประมาณ 10 นาที)