เวลาเหนื่อย ท้อ หมดหวัง หวนฟังสักนิดครับ

mhorduer

ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน ด้วยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ประเทศชาติ