อาการของโควิด-19 ในผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี จะแปลกแยกออกไป

mhorduer
ทั้งนี้เป็นรายงานจากการรวบรวมข้อมูลจากประเทศฝรั่งเศสในผู้สูงวัยจำนวน 353 คนโดยที่มีอายุเฉลี่ย 84.7 +_ 7 ปี ในวารสาร Clinical Infectious Diseases
โดยที่อาการในระยะแรกจะมีความรู้สึกหนาวๆร้อนๆ ทั้งนี้อาจวัดไข้ได้ไม่สูงตลอด (83.6%) ไอ (58.9%) อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน (52.7%) หายใจเร็วบางรายมากกว่า 30 ครั้งต่อนาที (39.9%) ความแปรปรวนในระบบทางเดินอาหาร (24.4%)
ทั้งนี้ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 80 ปี ถึงกับมีล้ม และอาการหมดแรงทันทีเป็นอาการสำคัญ
โดยในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองอยู่ด้วย จะมีอาการสับสนทับซ้อนขึ้นมาได้ และมีความผิดปกติในการรับรู้ รู้สึกตัว
การวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยที่มีอายุมากอาจจะยากกว่าผู้ป่วยธรรมดา