ความหวังของนักเดินทางสุขภาพดี “Travel Bubble” เทรนด์ใหม่การท่องเที่ยว

mhorduer

Highlight


มารู้จักกับ “Travel Bubble” การเดินทางระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ ในวิถี New Normal ความหวังของนักเดินทางสุขภาพดี ที่ความปลอดภัยต้องมาก่อน


คงจะไม่แปลก หากตอนนี้ “ภาคการท่องเที่ยว” จะกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญ ภายหลังจากที่ความหนักหนาสาหัสของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดูท่าจะผ่อนคลายลงบ้างแล้ว แต่ธรรมชาติของเชื้อไวรัสนั้นจะสามารถซุกซ่อนอยู่ได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อเองไม่จำเป็นต้องแสดงอาการ ดังนั้น ก็คงจะไม่มีประเทศไหน ที่จะการันตีได้ว่า ปลอดเชื้อโควิด-19 แล้ว 100% ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของการเดินทางระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “Travel Bubble”

“Travel Bubble” คืออะไร ?

“Travel Bubble” คือ ข้อตกลงระหว่างกลุ่มประเทศที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น จนสามารถอนุญาตให้เดินทางข้ามประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน หรือ กักตัวแค่ระยะสั้น ๆ แต่หัวใจสำคัญของนโยบายนี้อยู่ที่ มาตรการตรวจยืนยันว่า “ผู้เดินทางมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีการติดเชื้อ”

เปิด 2 เงื่อนไข สำหรับการเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย นั่นก็คือ
1. Fit to Fly คือ ผู้เดินทางจะต้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่ปรากฎอาการผิดปกติใด ๆ
2. Immune Passport คือ การตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ โดยจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการแยงจมูกหาเชื้อโดยตรง (PCR) หรือวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกัน เพื่อใช้เป็นเสมือน “พาสปอร์ตด้านสุขภาพ” สำหรับผู้เดินทาง

▪️ ตรวจครั้งที่ 1 ในช่วง 5 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ
▪️ ตรวจครั้งที่ 2 ในช่วง 1 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ
เมื่อเดินทางเข้ามาภายในประเทศแล้ว จำเป็นจะต้องได้รับการกักกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อรอดูผลตรวจซ้ำ
▪️ ตรวจครั้งที่ 3 ในช่วง 4-5 วัน หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว

สำหรับวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกัน ถ้าได้ผลเป็น “ผลลบ” ก็สามารถเข้าสู่ประเทศได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการตรวจเลือดจะเป็น “ผลบวก” ผู้เดินทางอาจจะต้องได้รับการกักตัวต่อ 14 วัน หรือตรวจซ้ำด้วยวิธีการแยงจมูก ซึ่งถ้า “ไม่พบเชื้อ” แล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่ประเทศได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม 4 ข้อ ที่ลืมไม่ได้ในการใช้ชีวิตแบบ New Normal
▪️ ระบบติดตามตัว
▪️ การสวมหน้ากากอนามัย
▪️ การหมั่นล้างมือให้สะอาด
▪️ การรักษาระยะห่าง (Social distancing)

ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในทุกกิจกรรมทั้งระหว่างการเดินทางและการใช้ชีวิตภายในประเทศ