การตรวจเชิงรุก ต้องทำวันนี้ เดี๋ยวนี้

mhorduer
การสื่อสารที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไม่มีคนติดเชื้อในประเทศไทยและคนติดเชื้อมาจากต่างประเทศเท่านั้น
ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโดยไม่มีอาการอยู่
จำเป็นต้องเปลี่ยนสื่อสารใหม่
การประเมินสถานการณ์จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะการดำเนินของโรค