ทำอย่างไรจะเสริมความมั่นใจร่วมกับการ “ไม่การ์ดตก”

Read Time:2 Minute, 26 Second
ณ วันนี้ผ่านระยะแรกจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจนกระทั่งลงไปถึงพื้นที่ระดับหมู่บ้าน
อุปสรรคที่สำคัญในปัจจุบันที่ไม่สามารถขยับ ขับเคลื่อนการทำงาน การทำกิจกรรม การเดินทาง และสถานที่พักต่างๆโดยไม่มีความรู้สึกอกสั่นขวัญแขวน ว่าจะเกิดการระบาดอย่างรุนแรงอีกหรือไม่ คือการที่ไม่สามารถ”ประเมินความเสี่ยง” ในระดับบุคคลและในระดับพื้นที่หรือจังหวัด ได้ด้วยความมั่นใจ ทั้งนี้เนื่องจากการแพร่เชื้อในปัจจุบันขณะนี้ ที่สามารถเกิดขึ้นได้นั้น เกิดจากคนติดเชื้อที่แพร่โดยไม่มีอาการ เป็นส่วนมาก
สิ่งที่สามารถกระทำได้
1- เปิดการตรวจไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาเชื้อโดยตรงโดยการแยงจมูก หรือการตรวจเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว ทั่วทุกพื้นที่ เท่าที่จะเป็นไปได้
ทั้งนี้คนที่สงสัยตัวเอง หรือไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่เนื่องจากไปมีกิจกรรมในที่ชุมชนค่อนข้างหนาแน่น สามารถเดินเข้าไปตรวจเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีแอปพลิเคชั่นติดตามรายงานผลอยู่แล้ว
2- ตู้ในการตรวจเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว คล้ายตู้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตู้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชุดอวกาศ
3- ผลจากการตรวจนั้นมีสองระยะด้วยกัน
ก. รู้ผลในเวลาเป็น นาที โดยการเจาะปลายนิ้วด้วย
Chula Strip test ซึ่งมีความไวมากและแม้ว่าจะได้ผลบวก ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 จริงหรือเป็นผลบวกซึ่งเกิดจากการที่คนนั้นมีภาวะร่างกายไม่สมบูรณ์ มีโรคประจำตัวอักเสบเรื้อรังซ่อนอยู่ ซึ่งให้ผลบวกได้
ก็ทำการตรวจยืนยันได้โดยนำเลือดส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์สภากาชาดไทย อีกเป็นการยืนยัน โดยใช้เวลาครึ่งวัน
ข. รู้ผลในเวลาไม่เกินหนึ่งวัน โดยการตรวจด้วยการแยงจมูกหาเชื้อโดยตรง
4- “การตรวจหาเชื้อ” จะได้ผลบวกเมื่อมีเชื้อในจำนวนที่ตรวจจับได้
และจะตรวจเจอหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วระยะหนึ่ง อย่างน้อยก็สี่วันขึ้นไปและความไวในการตรวจจะลดลงตามลำดับหลังจากวันแรกที่ตรวจเจอ ในกรณีที่ไม่มีอาการใดๆ
“การตรวจเลือด” จะเริ่มได้ผลบวกหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วตั้งแต่ประมาณสี่ถึงหกวันไปและแล้วจะได้ผลบวกต่อเนื่องไปตลอด เป็นหลายเดือน แต่สามารถแยกได้ว่า ติดเชื้อมาหมาดๆ ภายในเจ็ดวันหรือติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้วคือตั้งแต่ 12 ถึง 14 วันที่แล้ว
5. การที่ไม่มีเชื้อแต่มีผลเลือดเป็นบวกจากแสดงว่ามี “พาสปอร์ต” และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับตนเองและกับสังคมได้ เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีเชื้อและผลเลือดเป็นลบก็สร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้ว่าไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องไม่อาศัยความกลัวหรือความเชื่อส่วนตัวในการตัดสินเรื่องสำคัญของประเทศ การอยู่รอดของประชาชนและเศรษฐกิจโดยที่ต้องไม่ทำให้เกิดโรคระบาด
ประเทศจะเจริญได้ ด้วย พื้นฐานของความจริงทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ และข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น
รูปนี้ จาก 100 ปีที่แล้ว ใครใส่หน้ากาก เข้าคุก

ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
15/6/63

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %