สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการตรวจโควิด-19

mhorduer

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการตรวจโควิด-1911/6/631-แยงจมูกเป็น “การหาเชื้อ”โดยการจะพบเชื้อ ขึ้นกับว่ามีเชื้อขณะที่ตรวจในตำแหน่งนั้น ในปริมาณที่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี พีซีอาร์ แบบที่ใช้หรือไม่?และขี้นกับกระบวนการเก็บ ระยะเวลาของโรค และความรุนแรงของโรคในขณะนั้นๆ2-การตรวจเลือดเป็น “การหาหลักฐานการติดเชื้อ”โดยตรวจแอนติบอดี หรือหาภูมิ เป็นการบอกว่า เพิ่งติดเชื้อเมื่อเร็วๆนี้ 4-6 วันมาแล้ว (IgM) หรือติดเชื้อมาตั้งแต่ 12 ถึง 14 วันมาแล้ว (IgG) (อาจนานมาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน)และขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการตรวจว่ามีมาตรฐานหรือไม่3- การตรวจเลือดเมื่อได้ผลบวกไม่จำเป็นต้องพบเชื้อในเวลาเดียวกันเสมอไป (ไวรัสยังไม่มาให้ตรวจพบ ตรวจเชื้อไม่เจอ แม้มีเชื้อจริง หรือไวรัสหมดไปแล้ว)4- การตรวจทั้งสองแบบต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และความรวดเร็ว สะดวกและประหยัด โดยต้องทราบข้อจำกัดของการตรวจแต่ละอย่าง5- ถ้าไม่พบเชื้อไม่ได้บอกว่าไม่มีเชื้อ  ถ้าตรวจเลือดไม่พบ ไม่ได้บอกว่าไม่มีการติดเชื้อ ทั้งนี้ อาจตรวจเร็วเกินไป เป็นเพราะเทคนิค (เช่นมีปัจจัยรบกวนผล) และเป็นเหตุผลที่ต้องมีการตรวจซ้ำ6- ไม่มีวิธีใดแบบใดที่วิเศษ รับรองผล 100% ในการตรวจแต่ละครั้งแม้กระทั่งการกักตัว 14 วัน การติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ยังสามารถหลุดรอดไปได้ ดังนั้นการกักตัว ร่วมกับการตรวจแต่ละแบบ เป็น “การย้ำ” ให้มีความแม่นยำสูงสุด และลดภาระในการกักตัวไม่ต้องยาวนานมาก ประเมินความเสี่ยง และทราบสถานภาพของการควบคุมโรคในขณะนั้นในพื้นที่ว่าดีพอหรือไม่

Posted by ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha on Wednesday, June 10, 2020

1-แยงจมูกเป็น “การหาเชื้อ ”
โดยการจะพบเชื้อ ขึ้นกับว่ามีเชื้อขณะที่ตรวจในตำแหน่งนั้น ในปริมาณที่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี พีซีอาร์ แบบที่ใช้หรือไม่?
และขี้นกับกระบวนการเก็บ ระยะเวลาของโรค และความรุนแรงของโรคในขณะนั้นๆ

2-การตรวจเลือดเป็น “การหาหลักฐานการติดเชื้อ”
โดยตรวจแอนติบอดี หรือหาภูมิ เป็นการบอกว่า เพิ่งติดเชื้อเมื่อเร็วๆนี้ 4-6 วันมาแล้ว (IgM) หรือติดเชื้อมาตั้งแต่ 12 ถึง 14 วันมาแล้ว (IgG) (อาจนานมาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน)
และขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการตรวจ ว่ามีมาตรฐานหรือไม่

3- การตรวจเลือดเมื่อได้ผลบวก ไม่จำเป็นต้องพบเชื้อในเวลาเดียวกันเสมอไป (ไวรัสยังไม่มาให้ตรวจพบ ตรวจเชื้อไม่เจอ แม้มีเชื้อจริง หรือไวรัสหมดไปแล้ว)

4- การตรวจทั้งสองแบบต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และความรวดเร็ว สะดวกและประหยัด โดยต้องทราบข้อจำกัดของการตรวจแต่ละอย่าง

5- ถ้าไม่พบเชื้อไม่ได้บอกว่าไม่มีเชื้อ ถ้าตรวจเลือดไม่พบ ไม่ได้บอกว่าไม่มีการติดเชื้อ ทั้งนี้ อาจตรวจเร็วเกินไป เป็นเพราะเทคนิค (เช่นมีปัจจัยรบกวนผล) และเป็นเหตุผลที่ต้องมีการตรวจซ้ำ

6- ไม่มีวิธีใดแบบใดที่วิเศษ รับรองผล 100% ในการตรวจแต่ละครั้ง
แม้กระทั่งการกักตัว 14 วัน การติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ยังสามารถหลุดรอดไปได้
ดังนั้นการกักตัว ร่วมกับการตรวจแต่ละแบบ เป็นการย้ำให้มีความแม่นยำสูงสุด และลดภาระในการกักตัว ประเมินความเสี่ยง และทราบสถานภาพของการควบคุมโรคในขณะนั้น

 

11/6/63