ชื่นใจ ดีใจ คนทำงานด่านหน้า “ทุกระดับ “ ได้รับการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น

mhorduer
ชื่นใจ ดีใจ คนทำงานด่านหน้า “ทุกระดับ “ ได้รับการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น รวมทั้ง ดร สุภาพร วัชรพฤษาดี และ อาจารย์ หมอ โอภาส พุทธเจริญ ศูนย์ โรคอุบัติใหม่
สภาการชาดไทย
ดีใจกับน้องๆพยาบาล บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับ
ทุกคนสำคัญหมด