ทำไมต้องเข้าถึงกัญชาเพื่อรักษาตนเองแบบวิถีชาวบ้าน? Epidiolex® 83,938 บาท/เดือน น้ำมันกัญชาองค์การเภสัชกรรม 2,500 บาท/เดือน ปลูกเอง สกัดเอง 0 บาท/เดือน

ทำไมต้องเข้าถึงกัญชาเพื่อ...